" Du kan ikkje, ikkje kommunisere" - Paul Watzlawik
Instillinger for karusellen
Operasjoner for kontaineren
Høyde (px)
Høyde (px) mobil
Timer (ms)
Vis tall på dottene
Ikke roter
Naviger når musen er over
Behold aspect ratio
Høyde er maksimum høyde
Hide navdots

Bukken søker Grafisk Designar!

> Frilans/deltid/partner i Øystese, Hardanger

____________
 

Etter eit hektisk 2018 opplever Bukken ei stadig aukande arbeidsmengd og treng å tilføre verksemda endå fleire armar og bein. Primært er det behov for å få nokon som kan bistå med grafisk utforming til både digitalt, sosialt og trykksaker.

Kvalifikasjonar:

-Utdanna grafisk designer 
-Helst over 3 års erfaring
- Erfaren brukar av Adobe Photoshop, illustrator, inDesign
og andre relevante verktøy
- Flytande på norsk skriftleg og munnleg
- Sjølvstendig - med gode samarbeidsevner 

Fordel om du også:

- Har interesse for teknologi, digitale og sosiale plattformar
- Har vore borti program for filmredigering og motion. 
- Er utadvendt, ansvarsfull, strukturert.
- Er kreativ og har gode auge for detaljar
- God humor? ;)
- Erfaring med utforming av heimesider og innhald til sosiale medier. Samt digital og tradisjonell marknadsføring og kommunikasjon (Facebook, google osv.).  
- Er svolten på å væra med å vidareutvikle Bukken som kommunikasjonsverksemd i Hardanger, Noreg, verda…

Bukken kan tilby:

SPENNANDE og VARIERTE arbeidsoppgåver. Sidan eg søkjer alt frå frilansar til poteniselle partnarar så er vel FLEKSIBILITET allereie gitt, både når det kjem til arbeidsmetode, arbeidskvardag og oppdrag. I tillegg får ein i stor grad PÅVERKE verksemdas utvikling og prioriteringsområder. Bukken er ei lita kommunikasjonsverksemd beståande av Connie med ei lang rekke GODE samarbeidspartnarar i ryggen, som tilbyr eit svært BREIDT utval av tenester - her er det store MOGLEGHEITER for å tilegne seg både ny KUNNNSKAP og ERFARING. Bukken er ei lita verksemd, men det set ikkje nokre begrensingar for drifta - AMBISJONANE er høge. Hovudfokuset er å skapa ein BRA arbeidsplass med tenester som bidrar positivt til sine kundar.

Send portefølje, søknad og CV til: 
bukken@bukken.no

 

Svarfrist: 15. mars 2019


Status per 29.mars:
Mange gode søkarar har kome inn og då det berre er ein Bukk per no vil eg trenge litt tid til å gå grundig gjennom søknadar, CV'ar og porteføljer. Tar sikte å kalle inn aktuelle kandidatar til intervju midten av april/etter påske!
 

Spørsmål? 
rettast til connie@bukken.no // 909 39 717
 


Nytt!

HEiMA nr 1 2019

- Levert av Bukken


HEIMA er eit samarbeidsprosjekt mellom Kvam Næringsråd, Norheimsund Næringslag og Øystese Næringslag. Det skal fokusera på næringslivet, tenester, tilbod, aktivitetar, historiar og menneska i Kvam, Jondal og Samnanger.

Utforma av Bukken
Tilbakemelding eller ynskjer for innhald til neste utgåve?

Skriv til heima@bukken.no
________________


Ope

Påske 2019


Kontoret er ope
Mandag - onsdag kl 9 - 15


Velkomen innom!

 

BUKKEN AS // Org.nr  916 198 027 // Hardangerfjordvegen 638, 5610 Øystese // bukken@bukken.no // Connie: 909 39 717 // Emneknagg: #BukkenAS

 
     
Copyright  2018 Bukken AS
System provided by GetShop AS - www.getshop.com