Firma- og julegåver 2020
- kanskje ekstra viktig i år?

____________

 

 

 

Strøartiklar til tilsette, kundar...
Bygg merkevare, reklamer for di verksemd, sponse lokalt? Gje i tillegg signal på kva verdiar di verksemd står for.
Refleks

Sitjeunderlag // Termokopp // Hue // Handsprit //
Hygienenøkkel // Hals // Matboks // Lommelykt // Isskrape // ...

__________


Lokale julegåver, firmagåver...
Er det noko annleis året 2020 har avdekka, er det at me treng å gje varme, litt kjærleik, omsorg og kanskje ei takk til tilsette, samarbeidspartnarar, kundar og kvarandre?

> Bukken har samarbeid med Spildegarden, me designar etiketten på flaska for di verksemd, Spilde kan tilby mange deilige saft- og siderprodukt. 

> Me boblar ”øve” av gode gåveidear som inkluderer tenester og produkt frå lokalt næringsliv. Spør oss om ein skreddarsydd gåvepakke for di verksemd.


Be oss gjerne om tilbod i dag!
Skriv til bukken@bukken.no

 

Tryggleiksartiklar
frå BUKKEN 
____________

 


___________________________

Tryggleiksartiklar kan du få hjå oss, me kan levre frå antibac stasjonar til skilt, foliemerking, skilleveggar med meir.
Send oss ein e-post for PDF med full oversikt.

Ta kontakt for tilbod i dag!

Hugs å kommuniser:
1. tydeleg kva tiltak som gjeld for di verksemd
2. bruk digitale kanalar så langt det lar seg gjere
3. tydeleg skilting på dører, arbeidsplass og liknande
4. god internkommunikasjon til tilsette på korleis ein skal forhalde seg til kvarandre, kollegaer og andre


Ta vare på kvarandre❤️

*RIng Camilla tlf 413 90 041 Connie 909 39 717
** Skriv til bukken@bukken.no
*** Ta kontakt for skypemøte eller møte

 

BUKKEN AS // Org.nr  916 198 027 // Hardangerfjordvegen 638, 5610 Øystese // bukken@bukken.no // Connie: 909 39 717 // Emneknagg: #BukkenAS

 
     
Copyright  2018 Bukken AS
System provided by GetShop AS - www.getshop.com