" Du kan ikkje, ikkje kommunisere" - Paul Watzlawik
Instillinger for karusellen
Operasjoner for kontaineren
Høyde (px)
Høyde (px) mobil
Timer (ms)
Vis tall på dottene
Ikke roter
Naviger når musen er over
Behold aspect ratio
Høyde er maksimum høyde
Hide navdots

Bukken søker Grafisk Designar!

> Frilans/deltid/partner i Øystese, Hardanger

____________
 

Etter eit hektisk 2018 opplever Bukken ei stadig aukande arbeidsmengd og treng å tilføre verksemda endå fleire armar og bein. Primært er det behov for å få nokon som kan bistå med grafisk utforming til både digitalt, sosialt og trykksaker.

Kvalifikasjonar:

-Utdanna grafisk designer 
-Helst over 3 års erfaring
- Erfaren brukar av Adobe Photoshop, illustrator, inDesign
og andre relevante verktøy
- Flytande på norsk skriftleg og munnleg
- Sjølvstendig - med gode samarbeidsevner 

 

Fordel om du også:

- Har interesse for teknologi, digitale og sosiale plattformar
- Har vore borti program for filmredigering og motion. 
- Er utadvendt, ansvarsfull, strukturert.
- Er kreativ og har gode auge for detaljar
- God humor? ;)
- Erfaring med utforming av heimesider og innhald til sosiale medier. Samt digital og tradisjonell marknadsføring og kommunikasjon (Facebook, google osv.).  
- Er svolten på å væra med å vidareutvikle Bukken som kommunikasjonsverksemd i Hardanger, Noreg, verda…

 

Bukken kan tilby:

SPENNANDE og VARIERTE arbeidsoppgåver. Sidan eg søkjer alt frå frilansar til poteniselle partnarar så er vel FLEKSIBILITET allereie gitt, både når det kjem til arbeidsmetode, arbeidskvardag og oppdrag. I tillegg får ein i stor grad PÅVERKE verksemdas utvikling og prioriteringsområder. Bukken er ei lita kommunikasjonsverksemd beståande av Connie med ei lang rekke GODE samarbeidspartnarar i ryggen, som tilbyr eit svært BREIDT utval av tenester - her er det store MOGLEGHEITER for å tilegne seg både ny KUNNNSKAP og ERFARING. Bukken er ei lita verksemd, men det set ikkje nokre begrensingar for drifta - AMBISJONANE er høge. Hovudfokuset er å skapa ein BRA arbeidsplass med tenester som bidrar positivt til sine kundar.

 

Send portefølje, søknad og CV til: 
bukken@bukken.no
 

Svarfrist: 15. mars 2019

 

Spørsmål? 
kan rettast til connie@bukken.no // 909 39 717


Nye personvernreglar frå 1.juli 2018
GDPR
Ynskjer du å motta e-post frå Bukken?

Personvernerklæring frå Bukken:
 

Behandling av personopplysningar

Bukken ved Connie er ansvarleg for lagring og bruk av dine personopplysningar. Opplysningane vert behandla i samsvar med krava i personopplysningslova med forskrifter. 

Formål 

Formålet med behandling av personopplysningar er å kunne gje deg informasjon om tilbod, tenester og aktivitet hos Bukken.

Type personopplysingar

Opplysingar Bukken lagrar i sin database er namn, personleg verksemds- og verksemdas e-postadresse, samt telefonnummer. Personopplysningane vert henta i frå eventuelle kundeforhold der kunde tek kontakt med Bukken eller frå digitale plattformar der kunden har publisert eigen kontaktinformasjon.

Ein kan når som helst gje beskjed til Bukken at personopplysningane kan slettast dersom ein ikkje lengjer samtykker til det. Då vert du fjerna frå Bukken si kontaktliste og vil ikkje motta utsending av e-post eller liknande henvendingar. 

Opplysningane vert kun nytta av Bukken og ikkje utlevert til tredjepartar.

Opplysingar som er nødvendig for faktureringsformål må i høve til rekneskapslovgivinga oppbevarast i 10 år.

Ta kontakt med Bukken på bukken@bukken.no
- om du ynskjer å motta e-post med tilbod,
kampanjar, informasjon om kommande kurs
eller andre arrangement.

....og ikkje gjer det i dag :D

Mvh

Bukken 
Connie Langeland
Dagleg leiar

BUKKEN AS // Org.nr  916 198 027 // Hardangerfjordvegen 638, 5610 Øystese // bukken@bukken.no // Connie: 909 39 717 // Emneknagg: #BukkenAS

 
     
Copyright  2018 Bukken AS
System provided by GetShop AS - www.getshop.com