" Du kan ikkje, ikkje kommunisere" - Paul Watzlawik
Instillinger for karusellen
Operasjoner for kontaineren
Høyde (px)
Høyde (px) mobil
Timer (ms)
Vis tall på dottene
Ikke roter
Naviger når musen er over
Behold aspect ratio
Høyde er maksimum høyde
Hide navdots

Godt nytt år!
_____


Bukken Kalender 2019
Ynskjer du å få oversikt, samt å fylle inn sjølv kva som skjer dei ulike dagane - i dei ulike månadane 2019?

Me har tre ulike kalendertypar for sal:
A4 kalender kr 99,-Plakatkalender
________


50 x 70 cm kr 99,-
70 x 100 cm kr 149,-


Høyrer gjerne frå deg!
bukken@bukken.no // 909 39 717


*  Fyrstemann til mølla, så langt lageret rekk.


Nye personvernreglar frå 1.juli 2018
GDPR
Ynskjer du å motta e-post frå Bukken?

Personvernerklæring frå Bukken:
 

Behandling av personopplysningar

Bukken ved Connie er ansvarleg for lagring og bruk av dine personopplysningar. Opplysningane vert behandla i samsvar med krava i personopplysningslova med forskrifter. 

 

Formål 

Formålet med behandling av personopplysningar er å kunne gje deg informasjon om tilbod, tenester og aktivitet hos Bukken.

 

 

Type personopplysingar

Opplysingar Bukken lagrar i sin database er namn, personleg verksemds- og verksemdas e-postadresse, samt telefonnummer. Personopplysningane vert henta i frå eventuelle kundeforhold der kunde tek kontakt med Bukken eller frå digitale plattformar der kunden har publisert eigen kontaktinformasjon.

 

Ein kan når som helst gje beskjed til Bukken at personopplysningane kan slettast dersom ein ikkje lengjer samtykker til det. Då vert du fjerna frå Bukken si kontaktliste og vil ikkje motta utsending av e-post eller liknande henvendingar. 

 

Opplysningane vert kun nytta av Bukken og ikkje utlevert til tredjepartar.

 

Opplysingar som er nødvendig for faktureringsformål må i høve til rekneskapslovgivinga oppbevarast i 10 år.

 

 

Ta kontakt med Bukken på bukken@bukken.no
- om du ynskjer å motta e-post med tilbod,
kampanjar, informasjon om kommande kurs
eller andre arrangement.

....og ikkje gjer det i dag :D

 

Mvh

 

Bukken 
Connie Langeland
Dagleg leiar

BUKKEN AS // Org.nr  916 198 027 // Hardangerfjordvegen 638, 5610 Øystese // bukken@bukken.no // Connie: 909 39 717 // Emneknagg: #BukkenAS

 
     
Copyright  2018 Bukken AS
System provided by GetShop AS - www.getshop.com