"Om dagen i dag var din siste, ville du gjort det du skal gjere i dag?"    - Steve Jobs
Instillinger for karusellen
Operasjoner for kontaineren
Høyde (px)
Høyde (px) mobil
Timer (ms)
Vis tall på dottene
Ikke roter
Naviger når musen er over
Behold aspect ratio
Høyde er maksimum høyde
Hide navdots

Kampanje haust 2018
_____
Printframe:
Eco Aluminium FrameKampanjeprisar:
 

Antal Pris Totalpris
1 stk 3762,- 3762,-
2 stk 3099,- 6198,-
5 stk 2700,- 13.500,-
10 stk 2568,- 25.680,-Storleik 150 x 100 cm
Leverast komplett med aluminiumsramme og polyesterduk decor 205 g med silikonlist.


> Printframe kan både fungera som skilt og dekor
> Duken kan skiftast ut ved behov
> Ein kan tinga duk for seg slilk at ein kan variere innhald  ved sesong, tilbod, kampanjar m.m


Send ønska innhald og antall til bukken@bukken.no!

*Pris inkludert enkel utforming **Kunde pliktar å levere relevant tekst- og bildeinnhald.
*** Pris eks. mva og frakt 


Nye personvernreglar frå 1.juli 2018
GDPR
Ynskjer du å motta e-post frå Bukken?

Personvernerklæring frå Bukken:
 

Behandling av personopplysningar

Bukken ved Connie er ansvarleg for lagring og bruk av dine personopplysningar. Opplysningane vert behandla i samsvar med krava i personopplysningslova med forskrifter. 

 

Formål 

Formålet med behandling av personopplysningar er å kunne gje deg informasjon om tilbod, tenester og aktivitet hos Bukken.

 

 

Type personopplysingar

Opplysingar Bukken lagrar i sin database er namn, personleg verksemds- og verksemdas e-postadresse, samt telefonnummer. Personopplysningane vert henta i frå eventuelle kundeforhold der kunde tek kontakt med Bukken eller frå digitale plattformar der kunden har publisert eigen kontaktinformasjon.

 

Ein kan når som helst gje beskjed til Bukken at personopplysningane kan slettast dersom ein ikkje lengjer samtykker til det. Då vert du fjerna frå Bukken si kontaktliste og vil ikkje motta utsending av e-post eller liknande henvendingar. 

 

Opplysningane vert kun nytta av Bukken og ikkje utlevert til tredjepartar.

 

Opplysingar som er nødvendig for faktureringsformål må i høve til rekneskapslovgivinga oppbevarast i 10 år.

 

 

Ta kontakt med Bukken på bukken@bukken.no
- om du ynskjer å motta e-post med tilbod,
kampanjar, informasjon om kommande kurs
eller andre arrangement.

....og ikkje gjer det i dag :D

 

Mvh

 

Bukken 
Connie Langeland
Dagleg leiar

Bukken AS // org.nr  916 198 027 // Hardangerfjordvegen 638, 5610 Øystese // bukken@bukken.no // Connie: 909 39 717 // #BukkenAS

 
     
Copyright  2018 Bukken AS
System provided by GetShop AS - www.getshop.com